Vilka arbetar här

 

Verksamheten leds av en föreståndare som även är sjuksköterska. Verksamheten är bemannad dygnet runt. Nattetid finns sovande jour. På boendet arbetar stödassistenter med olika utbildningsbakgrund så som undersköterska, skötare, boendepedagog eller aktiveringspedagog.

Astagården
Bostad med stöd & service sedan 1956
Höglandavägen 100
434 95 Kungsbacka

info@astagarden.se

Sidan gjord av: