VD Maria Engman och grundare Asta Kärrbrand

Köpa plats

 

Vi lägger ut alla lediga platser på BoListan så att samtliga av Göteborgs stads socialsekreterare når informationen då den är tillgänglig via internet. Vi har ramavtal med Göteborgs stad.

Kontaktuppgifter finns under respektive enhet.

Kommunen ansvar för att skriva placeringsavtal.

Astagården
Bostad med stöd & service sedan 1956
Höglandavägen 100
434 95 Kungsbacka

info@astagarden.se

Sidan gjord av: