Ladda ner som pdf

Flytta in

 

Vi hälsar dig välkommen!

Våra boenden är stöd och serviceboenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet som är tom då du flyttar in. Den får du möblera själv efter dina behov och önskningar. På boendet finns gemensamt vardagsrum samt kök med matsal.

Verksamheten leds av en föreståndare som även är sjuksköterska. På boendet arbetar stödassistenter med olika kompetenser t ex omsorgsutbildning med inriktning mot psykiatri eller boendestödjare. Verksamheten är bemannad dygnet runt men under natten finns sovande jour (kl 24.00-06.00). Mellan 22 och 07 skall det vara tyst på boendet med hänsyn till övriga boenden.

Vårt mål är att skapa en meningsfull och trygg vardag för dig i ditt nya hem.

Du har en kontaktperson som tillsammans med dig gör en genomförandeplan. Planen görs utifrån dina resurser och de behov du har för att på så sätt skapa ett stöd till dig för ökad självständighet och ett välbefinnande. Ni kommer tillsammans också att ta fram ett veckoschema med dina aktiviteter. På boendet anordnar vi olika aktiviteter som vi planerar tillsammans till exempel bowling, simning, minigolf, temakvällar, frågesport, badutflykter, promenader, filmvisning.

På våra boenden uppskattar vi djur.

 

Måltider

Du väljer själv om du vill laga din egen mat i din lägenhet eller om du vill äta i gemensamma matsalen. Maten som serveras är hemmalagad och vi försöker göra all mat från grunden med bra råvaror. Om du har intresse av att delta i matlagningen så pratar du med din kontaktperson om detta.

Tider för de gemensamma måltiderna är:

08.00           frukost

12.30            middag

18.00            kvällsmat

20.00           frukt

 

Städning/tvätt

Du städar din lägenhet och tvättar din tvätt själv. Kontaktpersonen stödjer dig om behov finns. Du ansvarar för inköp av städutrustning typ damsugare samt rengöringsmedel, tvättmedel och toalettpapper.

 

Läkemedel

I samråd med dig och din läkare kan vi hjälpa dig med medicinerna, helt eller delvis. Det är viktigt att du får den medicin som läkaren har ordinerat på rätt tidpunkt.

 

 Droger/alkohol

Du får inte ta med, inneha eller inta droger och alkohol i boendet.

Om misstanke finns att du har intagit droger eller alkohol så görs drog- eller alkotest. Om du vägrar testas kommer det att tolkas som att du är påverkad. Om du vistas drog- eller alkoholpåverkad på boendet kommer socialtjänsten att kontaktas nästföljande vardag.

Personer som har missbruksproblem och är i ett aktivt missbruk kommer kanske inte att kunna bo kvar på boendet då boendet inte tillhandahåller den vården/behandlingen. Samverkan kommer här att ske med socialtjänsthandläggare.

 

 Våld och hot

Verbalt hot eller våldsamma utåtagerande accepteras inte. Förekommer detta kommer kontakt tas med socialhandläggaren.

 

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i lägenheterna pga brandrisk.

 

Till sjukhus

Om du blir inlagd på sjukhus önskar vi få gå in i din lägenhet för att se om gammal mat finns kvar, om sopor bör slängas med mera.

 

Klagomål/synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker. Du kan antingen framföra ditt klagomål anonymt eller personligt. Om du skriftligen vill framföra klagomål/synpunkt så finns det blanketter för detta. Synpunkter kan också framföras på våra regelbundna gemensamma husmöten.

Astagården
Bostad med stöd & service sedan 1956
Höglandavägen 100
434 95 Kungsbacka

info@astagarden.se

Sidan gjord av: